รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

📢📢 ประกาศ!!! 📢📢

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430 บาท

📌วันเวลาที่รับสมัคร 20 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

📌ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

👉 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ <<


Share: