พิธีเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ระดับจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ระดับจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นสร้างการแบ่งปันอุปกรณ์ทางการเรียน อุปกรณ์ทางการกีฬา หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงผ้าห่มกันหนาว ให้กับ เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงามทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถงด้านหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: