พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำไม้กวาดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่เหลือใช้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำไม้กวาดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการทำไม้กวาด เพื่อเป็นการเพิ่มรูปแบบการผลิตให้ได้ตามความต้องการของผู้สั่งซื้อ และเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่เหลือใช้ ควบคู่ไปกับการดูแลคนพิการทางสติปัญญา ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปัญญาสระแก้ว หมู่ที่ 5 ถนนทางเข้าวัดรีนิมิตร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: