พิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อเปิดตัว แอปพลิเคชั่น MOE Safety Center

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อเปิดตัว แอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมพูดคุยการสร้างการเรียนรู้บุคคลต้นแบบ สร้างการรับรู้การเข้าถึงแอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ร่วมถึงเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถานศึกษา ที่เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: