พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และให้ความรู้ ฝึกทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: