พิธีเปิดงาน “B2B SMEs Thailand – Cambodia 2022”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงาน “B2B SMEs Thailand – Cambodia 2022” เพื่อเชื่อมโยง และจับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกของภาคตะวันออก 8 จังหวัด รวม 40 ราย และผู้นำเข้าจากประเทศกัมพูชาหรืออื่นๆ จำนวน 40 ราย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ โรงแรมเดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: