พิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออก 2022”

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหกรรมการค้าชายแดนสีสันตะวันออก 2022” ตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าตะวันออก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และสร้างเครือข่ายทางการค้าในระดับภูมิภาค โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และเยี่ยมร้านค้าภายในงาน ณ บริเวณตลาดรถไฟอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: