พิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนการปั่นจักรยานปั่นจักรยานเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนการปั่นจักรยานปั่นจักรยานเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนรวมแสดงพลังไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้ง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: