พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาสระแก้วเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ThaiQM (ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และด้านบ้านไม่มั่นคง)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.20 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาสระแก้วเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ ThaiQM (ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และด้านบ้านไม่มั่นคง) ในพื้นที่เขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และร่วมมอบปัจจัยในการดำรงชีพ เตียงนอน เครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น ให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ จำนวน 5 ราย ณ บ้านจัดสรร หมู่ที่ 13 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: