พิธีอัญเชิญท้าวท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 พระองค์ จากอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้อัญเชิญท้าวท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 พระองค์ จากอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง โดยมีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีสักการะ ถวายพวงมาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: