พิธีอัญเชิญท้าวจตุโลกบาลประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.09 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีอัญเชิญท้าวจตุโลกบาลประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยในพิธีประกอบด้วย พิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตร โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงประชาชนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: