พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสำนักงานจังหวัดสระแก้ว กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณที่สำคัญ และเก่าแก่ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: