พิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หลังละ 3,000 บาท รวมถึงมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหา ณ ตำบลช่องกุ่ม, ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร และตำบลหนองสังข์, ตำบลหนองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: