พิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดรวมใจซ่อมแซมให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดรวมใจซ่อมแซมให้กับผู้ยากไร้ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 (ระยะที่ 2) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายสหยศ ทองคำ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านของนางแพง สุขเสริม เลขที่ 82 หมู่ที่ 12 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: