พิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นาย เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด ร่วมกับมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย และพลเอก ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้กับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมร่วมกับคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จำนวน 3 หลัง ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: