พิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดสระแก้วตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด และอาชญากรรม จังหวัดสระแก้วตามยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ป้องกัน กวาดล้าง การก่ออาชญากรรม รวมถึงการลดความรุนแรงที่สงผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายเนื่องจากยาเสพติด โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมปล่อยขบวนรถ ณ ลานพระบรมราขานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: