พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำลอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วประจำปี 2565 ครบรอบ 29 ปี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมลคล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร และลานพระสยามเทวาธิราชจำลอง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: