พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากุล่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมเคลื่อนขบวนผ้าพระกฐินพระราชทานจากศาลาการเปรียญ ไปยังพระอุโบสถวัดสระแก้ว ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: