พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางวริฐา จันทรา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ONE TEAM สระแก้ว) และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรชนการิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: