พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3,000 บาท  แม่-ลูกพิการ ไม่มีคนจ้างงานขาดรายได้


Share: