พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน


Share: