ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการ ตามกลุ่มสาขาอาชีพ

👉ประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการ ตามกลุ่มสาขาอาชีพ มีทั้งหมด 4 กลุ่มอาชีพ 15 สาขาการแข่งขัน
📌สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ


Share: