ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

👉 รายงานตัว ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

👉 สถานที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068
👇หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

👉 ประกาศรายชื่อ 👈


Share: