ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
📌 วันเวลาที่รับสมัคร 1 – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
📌 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว
👉 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇
>> เอกสารแนบ <<


Share: