ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

👉ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.

👉สถานที่สอบ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ติดต่อสอบถาม 0-3742-5068 หรือรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇👇


Share: