ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

📣สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
📌ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง
👉ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
👉เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จังหวัด
ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งข้างต้น ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้👇

>> ประกาศจังหวัดสระแก้ว <<


Share: