พิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบบ้านในโครงการกาชาดรวมใจสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 4 หลัง โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หลังละ 3,000 บาท ณ ตำบลเขาฉกรรจ์,ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ และตำบลวังน้ำเย็น, ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: