ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร และน้ำปานะ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: