งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 “NO VICTIMS NO TEARS ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์”

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2565 “NO VICTIMS NO TEARS ไม่มีผู้เสียหาย ไม่มีน้ำตาจากการค้ามนุษย์” ซึ่งจัดโดยกระทรวง พม. โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวรายงาน ซึ่งในงานดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Share: