งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน”

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 “Together We Can หยุด ค้า คน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดจากประเทศไทย และพีธีมอบรางวัลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อด้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี


Share: