งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเกอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 600 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดสระแก้ว การมอบประกาศเกียติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การแสดงดนตรีและร้องเพลงโดย ผู้แสดงความสามารถของคนพิการ และการมอบของขวัญปีใหม่พร้อมจับฉลากของขวัญ/ของรางวัล


Share: