งานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่คนพิการ พร้อมกับมอบของขวัญปีใหม่และของรางวัล โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครสถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: