งานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายปริญญาโพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 68 ปี ประจำปี 2565 พร้อมทั้งมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” สิ่งของบำรุงขวัญ และทุนการศึกษาจากชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาล


Share: