ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็ ...

คนพิการต้นแบบจังหวัดสระแก้ว รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 พ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial