ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับให้กำลังใจ ผู้สูงอายุคนพิการประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็ ...
อ่านต่อ

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ...
อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ แลการจัดระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้โครงการ ปี 2567

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...
อ่านต่อ

โครงการกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้ได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพ (หลักสูตรการทำขนมกุยช่าย) รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั ...
อ่านต่อ

พิธีมอบขาเทียมและรถวีลแชร์ให้กับคนพิการที่ประภัยทุ่นระเบิด

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นาย เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเป็นป ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial