ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว และนายอำเภอ ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธ ...

พิธีอัญเชิญท้าวจตุโลกบาลประดิษฐาน ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.09 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ...

พิธีอัญเชิญท้าวท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 พระองค์ จากอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว มาประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วย พ่อค้า แม่ค้ ...

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธา ...

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial