ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจ ส่งเรื่องจริงของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
📌 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบกรอกประวัติให้กับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ที่
📮เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
👉สแกน​ QR Code ​ดาวน์โหลด​เอกสารตามด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ👇
👉สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.ncswt.or.th/


Share: