ขอประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage “หนูทิพย์ & ลุงเทีย – Miss Tib & Mr.teer” เพื่อเล่าเรื่องการทำงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของทีมประเทศไทย ผ่านตัวละครหนูทิพย์กับลุงเทีย

ด้วยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำ Facebook Fanpage “หนูทิพย์ & ลุงเทีย – Miss Tib & Mr.teer” เพื่อเล่าเรื่องการทำงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของทีมประเทศไทย ผ่านตัวละครหนูทิพย์กับลุงเทีย จึงเชิญชวนให้ กดไลค์ (ดี)  กดแชร์ (ลูกศร) และกดติดตาม ได้ที่ 
>>https://www.facebook.com/หนูทิพย์-ลุงเทีย-Miss-Tib-Mr-Teer-103042702000023/<<

เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ Facebook Fanpage และเป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป และขอเชิญชวนให้ใช้กรอบรูปโปรไฟล์ Facebook เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ที่ www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=137257825134242 ทีมประเทศไทยจะเดินหน้าขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป


Share: