ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมกราคม จำนวน 5 เรื่อง ตามลิ้งด้านล่างนี้ 👇

>> บทความ มกราคม <<


Share: