ขอประชาสัมพันธ์คู่มือระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ

📢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์
👉คู่มือระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT สำหรับคนพิการ👈
📌เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อและใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และบริการต่าง ๆ สำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมทั้งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการสามารถดาวโหลดคู่มือได้มาลิ้งค์ด้านล่างนี้ 👇👇
http://shorturl.at/yBEF5


Share: