กิจกรรม kick off โครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน”

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม ร่วมกับทีม One Home พม.สระแก้ว และเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ปล่อยขบวนรถ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ประสบปัญหา ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ลานพระสยามมินทร์ และผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: