กิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 100 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: