กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “Run For Unity รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “Run For Unity รวมใจไทยเป็นหนึ่ง” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนาม Park Run สระแก้ว สระขวัญ (สวนสาธารณะสระแก้วสระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: