กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงประชาชน ให้การต้อนรับ และร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 90,000 ต้น ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 90,000 ตัว และเยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดำริ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้ายอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: