กิจกรรมจิตอาสาห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาห่วงใย ใส่ใจดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง กองกำลังบูรพา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (อพม.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค–บริโภคให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ณ ตำบลพระเพลิง และตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


Share: