กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวกมลพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยการเก็บขยะ – เศษกึ่งไม้ ตัดหญ้า และกวาดใบไม้ทำความสะอาด ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองไทร ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: