กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถ้ำเพชรโพธิ์ทอง เก็บกวาดเศษใบไม้ และปลูกต้นไม้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายวิทวัต เสาแก้วนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง บ้านเขาเหลื่อมใต้ หมู่ 9 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: