กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณวัดหนองหอย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: