กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกระพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดหนองกระพ้อ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมทำความสะอาด พัฒนาปรับภูมิทัศน์ โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วพร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดหนองกระพ้อ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: