กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา เวลา 09.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ จำนวน 7 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ณ โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: