กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟบ้านคลองลึก (บริเวณหน้าด่าน)

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟบ้านคลองลึก (บริเวณหน้าด่าน) โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน และหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และร่วมกวาดถนน ทำความสะอาดถนนเก็บขยะ ณ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: