การแถลงข่าว กรณีประสานกับสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และผู้ช่วยทูตตำรวจไทย ประจำประเทศกับพูชา

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ นักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว กรณีประสานกับสถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ และผู้ช่วยทูตตำรวจไทย ประจำประเทศกับพูชา เพื่อช่วยเหลือคนไทยซึ่งถูกหลอกลวงและไปตกทุกข์ได้ยากที่ประเทศกัมพูชากลับประทศไทยได้อย่างปลอดภัย จำนวน 59 คน โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าวด้วย ณ บริเวณด่านพรมแดนไทยกัมพูชาบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเร่งรัดผลการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: